„Zašto govoriti o Mariji’, u: Marija (2014.) 1, str. 12-13.

„ Marija u Starom zavjetu“, u: Marija (2014.) 2, str. 52-53. (563)

„Marija u novom zavjetu“, u: Marija (2014.) 3, str. 92-93.

„Marija u Markovu evanđelju“, u: Marija (2014.) 4, str. 132-133.

„Marija u Matejevu evanđelju“, u: Marija (2014.) 5, str. 172-173.

„Marija u Lukinu evanđelju“, u: Marija (2014.) 6, str. 212-213.

„Marija u Lukinu evanđelju (2)“, u: Marija (2014.) 7-9, str. 252-253.

„Marija u Ivanovu evanđelju“, u: Marija (2014.) 10, str. 292-293.

„Kako je Marija Bogorodica?“, u: Marija (2014.) 11, str. 332-333.

„Marija vazda djevica“, u: Marija (2014.) 12, str. 372-373.

„Marija – nova Eva“, u: Marija (2015.) 1, str. 12-13.

„Suradnica u djelu otkupljenja“, u: Marija (2015.) 2, str. 52-53.

„Odnos između Marije i Crkve), u: Marija (2015.) 3, str. 92-93.

„Marija i Kristovo vazmeno otajstvo“, u: Marija (2015.) 4, str. 132-133.

„Marijina vjera“, u: Marija (2015.) 5, str. 172-173.

„Bezgrješno Srce Marijino“, u: Marija (2015.) 6, str. 212-213.

„Marija na nebo uznesena“, u: Marija (2015.) 7-9, str. 252-253.

„Marijina krunica“, u: Marija (2015.) 10, str. 292-293.

„Marija sva sveta“, u: Marija (2015.) 11, str. 332-333.

„Bezgrješno začeće“, u: Marija (2015.) 12, str. 372-373.

„Marija u otajstvu Božića“, u: Marija (2016.) 1, str. 12-13.

„Marija – zdravlje bolesnih“, u: Marija (2016.) 2, str. 52-53.

„Neka mi bude!“, u: Marija (2016.) 3, str. 92-93.

„Marija u uskrsno jutro“, u: Marija (2016.) 4, str. 132-133.

„Istočni kršćani o bl. Djevici Mariji“, u: Marija (2016.) 5, str. 172-173.

„Marija u islamu“, u: Marija (2016.) 7-9, str. 252-253.

„Marija – tota pulchra“, u: Marija (2016.) 10, str. 292-293.

„Marija – žena za sva vremena“, u: Marija (2016.) 11, str. 332-333.

„Pio IX. i Marijino bezgrješno začeće“, u: Marija (2016.) 12, str. 372-373.

„Gospina ukazanje – čemu?“, “, u: Marija (2017.) 1, str. 12-13.

„Martin Luther o Mariji“, u: Marija (2017.) 2, str. 52-53.

„Martin Luther o Mariji (2)“, u: Marija (2017.) 3, str. 92-93.

„Anglikanci o bl. Djevici Mariji“, u: Marija (2017.) 4, str. 132-133.

„Krunica Djevice Marije“, u: Marija (2017.) 5, str. 172-173.

„Otajstva Krista – otajstva Marije“, u: Marija (2017.) 6, str. 212-213.

„Meni je živjeti Krist“, u: Marija (2017.) 7-9, str. 252-253.

„Virgo orans – Djevica koja moli“, u: Marija (2017.) 10, str. 292-293.

„Marija – majka u redu milosti“, u: Marija (2017.) 11, str. 332-333.

„Biti Marijino dijete“, “, u: Marija (2017.) 12, str. 372-373.

„Posveta bl. Djevici Mariji“, u: Marija (2018.) 1, str. 12-13.

„Prikazanje Isusa u Hramu“, u: Marija (2018.) 2, str. 52-53.

„S Marijom kroz korizmu“, u: Marija (2918.) 3, str. 92-93.

„Premila kći Očeva«, u: Marija (2918.) 4, str. 132-133.

„Marija – Sinova učenica“, u: Marija LVI (2018.) 5, str. 172-173.

„Marija – Sinova suradnica“, u: Marija (2018.) 6, str. 212-213.

„Marija – zaručnica Duha“, u: Marija (2018) 7-9, str. 252-253.

„Marija i Josip“, u: Marija (2018.) 10, str. 292-293.

„Marijina svetost“, u: Marija (2018.) 11, str. 332-333.

„Na putu s Marijom“, u: Marija (2018.) 12, str. 372-373.

„S Marijom u Novu godinu“, u: Marija LVII (2019.) 1, str. 12-13.

„Marijin i Isusov život u skrovitosti“, u: Marija (2019.) 2, str. 52-53.

„Zdravo, Milosti puna“, u: Marija (2019.) 3, str. 92-93.

„Majka Kristova i naša“, u: Marija (2019.) 4, str. 132-133.

„Srce koje ljubi“, u: Marija (2019.) 6, str. 212-213.

„S Marijom graditi bolji svijet“, u: Marija (2019.) 7-8-9, str. 252-253.

„U Marijinoj školi kontemplacije“, u: Marija (2019.) 10, str. 292-293.

„Marija – žena vjere“, u: Marija (2019.) 11, str. 332-333.

„Marija – kroz sva vremena“, u: Marija (2019.) 12, str. 372-373.