Petar Šolić, Pozvani na ljubav,
CuS, Split, 1999.

Nikola Bulat, Crkva i sakramenti u misli M. A. de Dominisa, 
CuS, Split, 2002.

Marija Propetog Isusa Petković, Sve za Isusa, Autobiografija i duhovni zapisi,
Verbum, Split, 2003.

Marija Propetog Isusa Petković, Vapaji duše,
Verbum, Split 2008.


Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Privatni duhovni dnevnik, Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje,
Zagreb, 2014.

• Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata, Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013

Recepcija Drugog vatikanskog sabora s posebnim osvrtom na Crkvu u Hrvata, Zbornik radova XIX. međunarodnog znanstvenog skupa, Split, 24.-26. listopada 2013., Priredili: Nikša Bižaca – Mladen Parlov, CuS, Split 2014.

• Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Tajne duše, Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Zagreb, 2016


Bl. Marija Propetoga Isusa Petković, Tajne duše, Družba Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda sv. Franje, Zagreb, 2016.

Ante Čipčić, Radost od početka do kraja, Matica hrvatska ogranak Dugopolje, Split, 2015.


Hrvatska udruga Benedikt 2011.-2016.
, HUB,
Split, 2016.


Božena Martinčević, Dica prestrašenih lica, Matica hrvatska,
Split, 2016.


Zavičajna jezikoslovna baština. Jezik – identitetska odrednica
, Zbornik radova stručnog skupa održanog u Slivnu, 20. veljače 2016., Priredio: Mladen Parlov, Ogranak Matice hrvatske Imotski,
Imotski-Slivno, 2016.


Živan Bezić: teologija i pastoral
, Zbornik radova znanstvenog skupa o životu i djelu don Živana Bezića, povodom desete obljetnice njegove smrti, Split, 22. XI. 2017., prir.: Alojzije Čondić i Mladen Parlov, CuS,
Split, 2017.

• Zavičajna baština. Problemi i perspektive u upravljanju baštinom, Zbornik radova, Prir. Mladen Parlov, Ivan Kolovrat, Marija Biočić, CuS, Split, 2018.


Zavičajna baština. Problemi i perspektive u upravljanju baštinom
, Zbornik radova, Prir. Mladen Parlov, Ivan Kolovrat, Marija Biočić, CuS,
Split, 2018.