Priređena izdanja

Petar Šolić, Pozvani na ljubav,
CuS, Split, 1999.


Nikola Bulat, Crkva i sakramenti u misli M. A. de Dominisa,
CuS, Split, 2002.


Marija Propetog Isusa Petković, Sve za Isusa, Autobiografija i duhovni zapisi,
Verbum, Split, 2003.


Marija Propetog Isusa Petković, Vapaji duše,
Verbum, Split 2008.