Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Od 1997. godine redoviti je sudionik godišnjih znanstvenih skupova posvećenih Marku
Maruliću. Na tim međunarodnim znanstvenim skupovima, u organizaciji Književnog kruga i
Marulianuma iz Splita, sudjelovao je sa sljedećim izlaganjima:Split, travanj 1997.: Marulićev nauk o spasenju
Split, travanj 1998.: ‘Opuscula theologica’ sv. Tome Akvinskoga u misli Marka Marulića
Rim, 26-29. XI. 1998.: La Scrittura nelle opere e nella spiritualità di Marulić
Split, travanj 1999.: Još jedna knjiga iz Marulićeve biblioteke/Napomena: ova dva zadnja rada su plod sudjelovanja na: Convegno internazionale ‘Marco Marulić poeta croato e umanista cattolico, una proposta per l’Europa del terzo millenio, Roma 26-29 Novembre 1998, Spalato, 19-20 Aprile 1999, u organizaciji: Pontificium Consilium de Cultura, Marulianum, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima, Pontificia Università Gregoriana. Kao član Znanstvenog vijeća i Provedbenog vijeća, bio je i jedan od organizatora spomenutog skupa/.

Split, travanj 2000.: Marulićevo poimanje otajstva Crkve
Split, travanj 2001.: O Marulićevu autorstvu djela ‘Život sv. Ivana Karstitelja’
Split, travanj 2002.: Marulićevo poimanje sakramenta pokore i pomirenja
Split, travanj 2003.: Marulić – mariolog i marijanski pjesnik
Split, travanj 2004.: Lik žene u misli Marka Marulića
Split, travanj 2005.: Marulićev nauk o Duhu Svetomu u kontekstu kasnosrednjovjekovne pneumatologije
Split, travanj 2006.: Marulićev govor o svetosti i svecima
Split, travanj 2007.: Marulić: molitelj i učitelj molitve
Split, travanj 2008.: Jedinstvo Europe i Marko Marulić

Osim toga s izlaganjima je sudjelovao na sljedećim znanstvenim skupovima:

“Sakramenat pomirenja u životu i poukama Marije Propetog Isusa”, na: IV. znanstveni skup o Službenici Božjoj Mariji Propetog Isusa Petković, koji se je održao 5-6. studenog 1999. u Zagrebu;

“Teme ‘Devotio moderne’ u misli Marka Marulića”, na međunarodnom znanstvenom simpoziju: Religijske teme u književnosti, u organizaciji Filozofsko teološkog instituta Družbe Isusove, održanom 9. prosinca 2000. u Zagrebu;

“Kriteriji crkvenosti teologa laika”, na simpoziju: Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, održanom u Osijeku 5.-6. listopada 2001., u organizaciji Komisije za laike, Hrvatske biskupske konferencije;

“Papinstvo u misli Marka Antuna de Dominisa”, izlaganje održano na međunarodnom
znanstvenom skupu, Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar, u organizaciji Književnog kruga, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, održanom 16-18. rujna 2002. u Splitu.

“Odnos dijecezanskog klera i franjevaca u Makarskoj u vrijeme trajanja Makarske biskupije”, izlaganje održano na znanstvenom skupu prigodom petstote obljetnice franjevačkog samostana u Makarskoj, 18. i 19. listopada 2002. u Makarskoj;

“Tema ‘Nasljedovanja’ u životu i spisima sv. Klare Asiške”, izlaganje održano na znanstvenom simpoziju u povodu 750. obljetnice smrti sv. Majke Klare (1253.-2003.), održanog 26-27. rujna 2003.u Splitu.

“Duh Sveti i zdravlje”, na XI. međunarodnom teološkom simpoziju, održanom 20-21. listopada 2005., u organizaciji KBF-a u Splitu.

“Marulićeva ‘Philosophia Christi’” – izlaganje održano na međunarodnom znanstvenom skupu u Zagrebu, 1. IV. 2006. prigodom 500-te obljetnice tiskanja Marulićeve ‘Institucije’.

“Duhovna strujanja u Crkvi u vrijeme majke Klare Žižić” – izlaganje održano na znanstvenom
skupu u Šibeniku, 19. IX. 2006., prigodom 300-te obljetnice smrti majke Klare Žižić.

“Teologija kao duhovnost u knjizi ‘Isus iz Nazareta’ Josepha Ratzingera” – izlaganje održano na znanstvenom skupu tijekom Dana kršćanske kulture, u Splitu 13. ožujka 2008., u organizaciji izdavačke kuće Verbum iz Splita i KBF-a iz Splita.

Sudjelovao na XXXII. međunarodnom simpoziju profesora teologije, održanom u Splitu 26.-27. ožujka 2008.

“BD Marija u životu i spisima sv. Klare Asiške” – izlaganje održano na znanstvenom simpoziju u povodu 700. obljetnice osnutka samostana klarisa u Splitu, u Splitu 28.-29. ožujka 2008.

“Utjecaj obiteljskog ozračja na zrelo i odgovorno opredjeljenje za duhovno zvanje” – izlaganje na Kolokviju: Duhovnost katoličke obitelji u BiH. Stanje i perspektive, Sarajevo, 22. XI. 2008., u organizaciji Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu.

“Zdrava obitelj – temelj održivog razvitka Zabiokovlja”, izlaganje (zajedno s dr. Alojzijem
Čondićem) održano na Trećoj znanstveno-stručnoj konferenciji s međunarodnim sudjelovanjem na temu: Zavičajna baština komparativna prednost i temeljnica održivog razvoja Zabiokovlja, 7.- 8. svibnja 2009., u Vrgorcu i Runoviću. (Napomena: Član Znanstvenog odbora u organizaciji konferencije).

“Križ u misli Marka Marulića”, izlaganje održano na međunarodnom znanstvenom skupu, održano tijekom Marulićevih dana, u Splitu, 23-24. travnja 2010., u organizaciji Književnog kruga i Marulianuma.

“Odnos biskupa i prezbitera: Teološko-pastoralni pogled”, izlaganje održano na simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem, u Đakovu, 29. travnja 2010., u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

“Proročki odgovor bl. Marije Propetog Isusa Petković na potrebe vremena”, izlaganje održano na simpoziju: „Odgovor Družbe Kćeri Milosrđa Duhu Svetomu tijekom vremena“. Simpozij u organizaciji sestara Družbe Kćeri Milosrđa, održan u Blatu, na o. Korčuli, 1.-2. listopada 2010.

“Suodnos episkopata i prezbiterata u misli M. A. de Dominisa”, izlaganje održano na međunarodnom znanstvenom skupu održanom u Rabu, na o. Rabu, od 1.-3. listopada 2010.. Skup je organiziran u povodu obilježavanja godine M. A. de Dominisa pod pokroviteljstvom organizacije UNESCO-a. Pokrovitelj skupa bio je predsjednik RH, dr. Ivo Josipović.

Sudjelovao na XVI. međunarodnom teološkom simpoziju KBF-a u Splitu, održanog 21.-22. listopada 2010. na temu: Fenomen savjesti. (Sudjelovao kao moderator dijela predavanja i u raspravi vlastitim doprinosom).

“Mučeništvo u misli Marka Marulića”, izlaganje održano na Marulićevim danima, održanima u Splitu, 20. i 21. travnja 2011., u organizaciji Književnog kruga, Marulianuma, Društva hrvatskih književnika, Društva prijatelja kulturne baštine Split i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu.

Sudjelovao na IV. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji na temu “Cjelovitost Zabiokovlja: Pluridisciplinarni pristup”, održanoj u Ljubuškom i Vrgorcu, 5. i 6. svibnja 2011., u organizaciji Sveučilišta u Zadru, Udruge „Slivno“ i Udruge „Stap“ iz Ljubuškog.