Knjige

Il mistero di Cristo – modello di vita cristiana secondo Marco Marulić (1450-1524),
Romae 1997.204 str.

Otajstvo Isusa Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću,
Književni krug – Marulianum Split 2001.
255 str.


Život i djelo don Ilije Ujevića,
CuS Split 2001.
249 str.


Čovjek Božji, razmišljanja o svećeništvu,
Verbum Split 2002.
187 str.


Speculum virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao,
Književni krug – Marulianum Split 2003.
294 str.


Budni budite. Teološke meditacije za došašće i Božić,
Glas Koncila Zagreb 2005.
145 str.


U snazi Duha,
CuS Split 2007.
344 str.


Budni budite,
Glas Koncila Zagreb 2008.
163 str.


Izabrane teme iz teologije duhovnosti,
CuS Split 2009.
212 str.


Žena u Crkvi, Crkva o ženi,
CuS Split 2011.
347 str.


Propagator fidei. S Marulom na putu,
CuS Split 2012.
315 str.


U hodu za Isusom,
CuS Split 2013.
200 str.


U svjetlu radosne vijesti,
CuS Split 2013.
215 str.