Il mistero di Cristo – modello di vita cristiana secondo Marco Marulić (1450-1524), 
Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Romae, 1997, str. 204.

Otajstvo Isusa Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću, Književni krug – Marulianum Split 2001.255 str. 


Život i djelo don Ilije Ujevića
, CuS Split 2001. 249 str.

 

Čovjek Božji, razmišljanja o svećeništvu, Verbum Split 2002. 187 str.

 

Speculum virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao, Književni krug – Marulianum Split 2003. 294 str.


Budni budite. Teološke meditacije za došašće i Božić,
 Glas Koncila, Zagreb 2005.  2008. 145 str.

 

U snazi Duha, CuS Split 2007. 344 str.

 

Budni budite, Glas Koncila Zagreb 2008. 163 str.

 

Izabrane teme iz teologije duhovnosti, CuS Split 2009. 212 str.

 

Žena u Crkvi, Crkva o ženi, CuS Split 2011. 347 str.

 

Propagator fidei. S Marulom na putu, CuS Split 2012. 315 str.

 

U hodu za Isusom, CuS Split 2013. 200 str.

U svjetlu radosne vijesti,
CuS Split 2013.
215 str.


Svećenik, od Krista Crkvi darovan
,
CuS, Split, 2015.

Od Krista pozvani i poslani, CuS, Split, 2017.


Od Krista pozvani i poslani
,
CuS, Split, 2017.


Marija u otajstvu Krista i Crkve
,
CuS, Split, 2018.


Stella maris. S Marijom na putu
,
CuS, Split, 2019.


Marija u otajstvu Krista i Crkve
. Drugo prošireno izdanje,
CuS, Split, 2020.


Žena u Crkvi, Crkva o ženi. Drugo prošireno izdanje,
CuS, Split, 2020.