Kršćanska je duhovnost božanski poziv kršćanima da sudjeluju u životu Presvetoga Trojstva. Započinje krštenjem, a svoje dovršenje ima u vječnosti, u potpunom preobraženju duše i tijela u trojstvenom božanskom životu. živi se u skladu s načelima kršćanske vjere, a u konkretnim životnim prilikama. Tako je moguće govoriti o svećeničkoj duhovnosti, duhovnosti obitelji, mladih, starijih itd., premda je uvijek riječ o odnosu koji svaka pojedina osoba uspostavlja i živi s Isusom Kristom.

Bitna sredstva kršćanske duhovnosti su molitva (osobna i zajednička) te redoviti sakramentalni život.Kršćanska je duhovnost:
– usredotočena na osobu Isusa Krista;
– u središtu je Euharistija;
– i Sveto pismo;
– živi se unutar zajednice vjernika (ekleziocentrična)
– obilježena je ljubavlju prema bl. Dj. Mariji
– i Svetome Ocu.

U snazi Duha

Svećenička duhovnost
Obiteljska duhovnost
Propovijedi
Svetac dana