Stručni članci

“Nepoznati Marulićev životopis”, u: Mogućnosti 42 (1995) 4/6, str. 191-195.

“Značajke koje utječu na oblikovanje duhovnosti dijecezanskog svećenika”, u: Vjesnik
Đakovačke i Srijemske biskupije
CXXVI (1998) 12, str. 760-763.

“Marulić; Marco (1450-1524)”, u: LEXICON, Dizionario dei teologi, Piemme, Casale Monferrato, 1998., str. 856-857.

“Svećenik – službenik zajedništva”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXVII (2000) 7-8, str. 479-485.

“Sakramenat ispovijedi – povratak k Ocu”, u: Duh sveti nas uči da Boga zovemo ‘Abba’ Oče, Zbornik radova XIV. i XV. redovničkog tjedna, Zagreb 2000, str. 191-199.

“Teologija karizmatskog pokreta”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXX (2002) 5, str. 285-287.

“Kriteriji crkvenosti teologa laika”, u: Vijeće za laike Hrvatske biskupske konferencije,
Mogućnosti organiziranog djelovanja vjernika laika u Hrvatskoj, Simpozij hrvatskih vjernika laika, Osijek, 5.-6. listopada 2001., Uredio: Đuro Hranić, KS, Zagreb 2002., str. 211-219.

“Bl. Marija Propetoga Isusa Petković na putu svetosti”, u: Blatski ljetopis, Zagreb 2004., str. 25-40.

“O celibatu. Teološko-pastoralni vid”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXV (2007) 7-8, str. 599-602.

“Molitva za ozdravljenje. Teološki-pastoralni pogled”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske
biskupije
CXXXV (2007) 5, str. 400-404.

“Srce pastorala – pastoral zvanja”, u: Vjesnik Splitsko-makarske nadbiskupije (2008) 1, str. 11-15.

“Kristocentrizam u teologiji i duhovnosti”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXVI (2008) 3, str. 251-255.

„Jedinstvo Europe i Marko Marulić“ (1-5), u: Glas Koncila, lipanj-srpanj 2008.

“Svećenički identitet“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVIII (2010) 3-4, str. 173-177.

“Svećeničko služenje – put ostvarenja svećeničkog života“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVIII (2011.) 1-2, str. 45-50.