“Bilješke upućuju na Marulića: tragom otkrića knjige stare pet stoljeća u biblioteci splitskog
Teološkog fakulteta”, u: Slobodna Dalmacija, od 6. srpnja 1999., str. 21 (Forum: kulturni prilog, str. 1).

“U traganju za knjigama iz Marulićeve knjižnice”, /razgovarala: Vesna Kusin/, u: Vjesnik, od 22. srpnja 1999., str. 10.

“Marko Marulić, ‘Svarh muke Isukarsove’”, u: Mogućnosti XLVII (2000) 4/6, str. 215-217.

“Marko Marulić, ‘Od začetja Isusova’” u: Mogućnosti XLVII (2000) 10/12, str. 149-152.

“Svećenik kontempla(k)tivac”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXVII (2000) 7-8, str. 452-455.

“Duhovni aspekt Marulićeva djela”, u: Hrvatska obzorja IX (2001) 1, str. 9-12.

“Upute o utemeljenju zajednica mladih”, u: Župa – zajednica vjere i života, Upute za formiranje malih zajednica u župi, Split, 2002, str. 22-31.

“Svećeničko zajedništvo, potreba i blagoslov”, u: Vjesnik Nadbiskupije splitsko-makarske
(2002) 4, str. 43-48.

“Za božićnu radost treba krenuti na put”, u: Glas Koncila, br. 51-52 (1539-1540), Božić 2003., str. 4.

“Na svetost pozvani”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXI (2003) 5, str. 343-345.

“Pobjeda svjetla nad tamom”, u: Slobodna Dalmacija, 24. 25. i 26. prosinca 2003., str. 30.

“Ecclesia in Europa”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXII (2004) 2, str. 75-78.

“Dogma o bezgrešnom začeću blažene Djevice Marije kao trajni poziv na poštivanje svetosti života”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXII (2004) 11, str. 835-836.

“Poziv na svetost”, u: Vjesnik Družbe sestara franjevki od Bezgrješne 31 (2004) 2-3, str. 30-33.

“U svjetlu iščekivanja događaja Božjeg poniženja”, u: Vjesnik, od 24. 25 i 26. prosinca 2004., str. 20.

“Svećenik u službi Euharistije”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXIII (2005) 3, str. 198-201.

“Učitelj koji je bio zabrinut zbog slabljenja vjere u Europi” (zapis u povodu smrti Ivana Pavla II.), u: Slobodna Dalmacija, od 5. travnja 2005., str. 8-9.

“Molitva za ispravnu savjest”, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXIV (2006) 3, str. 238-240.

“Marija je neraskidivo povezana s poviješću i budućnošću hrvatskog naroda”, u: Hrvatsko slovo, Tjednik za kulturu, od 17. kolovoza 2007., str. 3-4 (razgovor sa Zoranom Vukmanom).

“Sakrament svetog reda“, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije CXXXVI (2008) 7-8, str. 688-690.

“Homilija kao pneumatski događaj“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVII (2009) 7-8, str. 663-666.

„Razmatranje o obraćenju“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVIII (2012.) 3, str. 151-155.

„Prijateljstvo svećenika i žene“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXXXVIII (2012.) 9, str. 681-683.

„Predgovor hrvatskom izdanju“, u: Jean-Pierre de Caussade, Predanje Božjoj providnosti, Verbum, Split 2014., str. 5-7.

„Poteškoće svećeničke molitve“, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije CXLV (2017.) 3, str. 278-280.

„Vjera u uskrsnuće tijela“, u: Služba Božja 57 (2017.) 1, str. 115-119.

„Tajna Božjeg pohođenja“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (418), str. 16.

„Život u skrovitosti“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (419), str. 17.

„S Isusom kroz korizmu“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (420), str. 17.

„Nada koja krijepi“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (421), str. 17.

„Kristovi svjedoci“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (422), str. 17.

„Život u Duhu“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (423), str. 33.

„Kršćani i sport“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (424-425), str. 17.

„Životna škola“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (426), str. 17.

„Kamo ide Crkva“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (427), str. 17.

„50 godina poslije“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (428), str. 17.

„Kršćanstvo i migracije“, u: Svjetlo riječi XXXVI (2018.) (429), str. 17.

„Ljudski život je veliko hodočašće“, u: Moja županija. Kronika Splitsko-dalmatinske županije, br. 134 (srpanj 2020.), str. 14-15.

„Duhovna baština Ričica. Korizmeni i uskrsni običaji“, u: Kulturna baština Zabiokovlja – duhovno blago, VIII. zbornik, prir. Mladen Vuković i Ivan Kolovrat, Ogranak Matice hrvatske u Imotskom, Imotski, 2020., str. 15-22.