Životopis

Životopis

Rođen 1964. u Ričicama, kod Imotskog. Osnovnu školu završio u Ričicama i Prološcu.
Srednju školu završio u Imotskom.
Diplomirao na KBF-u u Zagrebu – Teologija u Splitu, u prosincu 1990. godine.
Za svećenika je zaređen u Splitu, 23. lipnja 1991.
Magistrirao teologiju duhovnosti na Pontificia Universitas Gregoriana u Rimu 1994. godine.
Doktorirao teologiju duhovnosti na Pontificia Universitas Gregoriana 1996. godine obranom radnje “Il mistero di Cristo – modello di vita cristiana secondo Marko Marulić”, pod vodstvom prof. dr. Luigia Padovesea.
Postigao magisterij iz dogmatske teologije na Pontifica Universitas Gregoriana 1997. godine.
Od 1997. predaje Metodologiju znanstvenog rada i Proseminar na Teologiji u Splitu.
Po uspostavi Katoličkog bogoslovnog fakulteta predaje razne predmete: Metodologija znastvenog rada; Pneumatologija; Mariologija; Eshatologija; Povijest dogmi; Kristologija; Kateheza predškolaca; Kateheza osnovnoškolaca, Kršćanska duhovnost te seminare s područja povijesti kršćanske teologije i duhovnosti.
U zvanje višeg asistenta izabran je 19. prosinca 2000.
U zvanje docenta izabran je 20. prosinca 2001.
U zvanje izvanrednog profesora izabran je 14. prosinca 2006.

Službe

Na KBF-u u Splitu obnašao je službu prodekana za znanost od 2003.-2005. godine.
Ak. god. 2004/2005. vršio je dužnost pročelnika Katedre povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka, a od ak. god. 2010/2011. pročelnik je iste katedre.
Član je uredništva liturgijsko-pastoralnog časopisa Služba Božja.
Član je Konferencije teologa dogmatske, fundamentale, otačke i ekumenske teologije.
Član je Nacionalnog vijeća za usklađivanje titula.
Bio je član je Upravnog vijeća Veleučilišta ‘Marko Marulić’ u Kninu od osnutka do 2010.
Dobitnik je nagrade “Zlatno pero Marka Marulića” Veleučilišta u Kninu za osoban doprinos razvoju Veleučilišta.
Član je Upravnog odbora “Književnog kruga” u Splitu.
Član je Uredničkog odbora Sabranih djela Marka Marulića.
Član je Vijeća za kler Hrvatske biskupske konferencije.
Član je više različitih vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije (Prezbiterskog, Pastoralnog, Liturgijskog, Vijeća za sjemeništa i duhovna zvanja).
Član je Upravnog odbora Matice hrvatske u Splitu.
Član je Hrvatske svećeničke nogometne reprezentacije.
U pastoralnoj službi djelovao je kao župni pomoćnik u Trilju (1991.-1992.); župnik u Dugopolju (1996.-1997.).
Od listopada 1997. do rujna 2002. djeluje kao duhovnik u Centralnom bogoslovnom sjemeništu u Splitu.
Od rujna 2002. ravnatelj je Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu.
Obnašao je službu predsjednika Povjerenstva za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije (ožujak 2002.-listopad 2003.).
Organizirao je i vodio školu za animatore Splitsko-makarske nadbiskupije (proljeće i jesen 2002.).
Od 2000. godine uređuje župni list Ričice.

Don Mladen Parlov
Adresa: Zrinjsko-Frankopanska 19, 21000 Split
Telefon:+385/21 323 400; 386 146
Broj u Upisniku znanstvenika: 219016
mparlov@kbf-st.hr | mladenparlov@gmail.com |